Alla inlägg av Margaretha Ström

Projektet Olika avtryck avslutat

Maskcollage

Det är med tillfredsställelse och inte så lite stolthet vi blickar tillbaka.
Vi har fått vara med om att skapa och uppleva tre och ett halvt år fyllda av aktiviteter, spännande möten och nya upplevelser. Så många starka minnen av glädje, förväntan och kreativitet!

Vi är stolta över att ha haft en del i skapandet av ett nytt, ettårigt projekt i Arvika, Eda och Årjäng, Flisa – folkbildning skola och LSS i samverkan, med syfte att erbjuda vår målgrupp verksamhet och aktiviteter inom kreativt skapande. Karin Bohlin Hogen kommer att vara knuten till projektet. Information om projektet kommer att kunna fås via Olika avtrycks hemsida.

En annan synergieffekt är den skiss på en fristående 7,5 poängskurs i estetiska uttryck för vår målgrupp, som Musikhögskolan Ingesund vid Karlstad Universitet planerar. Även en fortsättningskurs på 7,5 poäng finns med i planeringen. Alla med allmän behörighet ska kunna ansöka.

Vi vill passa på att rikta ett stort TACK till alla som varit delaktiga i vårt arbete och våra aktiviteter, alla som visat det intresse och engagemang som gjort detta stora projekt så framgångsrikt.

En riktigt skön sommar önskar vi från projektet Olika avtryck!

Lotta Lundgren och Karin Bohlin Hogen

 

Slutrapporten till Arvsfonden finns att läsa via den här länken

Unikt projekt i Värmland

Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är en målgrupp som få satsar på. De har ofta svårt att hitta möjligheter till kreativt skapande och för många blir följden en stor brist på meningsfull sysselsättning.  I Värmland har ett 10 miljoners Arvsfondsprojekt drivits som fokuserar på just den målgruppen. Nu vill man sprida konceptet vidare och låta andra inspireras och ta del av resultatet bland annat genom boken Olika avtryck – konstnärligt kreativt skapande oavsett funktionsförmågor.

Sedan 2013 har projektet Olika avtryck drivits i västra Värmland. Projektets huvudsakliga mål är att öka utbudet och därigenom valfriheten av utbildning och fritidsverksamhet för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning.

– Det är viktigt att vi synliggör en annars osynlig målgrupp i samhället. Att erbjuda dem tillgång till valmöjligheten, annars är det någon annan som väljer åt dem, säger Karin Bohlin Hogen, projektledare, Olika avtryck.

Under projektets gång har personer med intellektuell funktionsnedsättning kunnat delta i workshops, kurser och studiecirklar som handlat om musik, hantverk, scenkonst, färg och form. Men det har även anordnats fortbildningar för olika yrkesgrupper för att sprida kunskap om målgruppen och skapa opinion. Personalen på Stinsen, som är en daglig verksamhet i Årjäng, är några som har gått från ord till handling i sin vardag efter att ha deltagit i flera seminarier och workshops som Olika avtryck arrangerat, bland annat inom bemötande och kommunikation.

– Ett stort bekymmer som vi tampades med var när vi skulle åka med vår buss. Resorna blev ofta kaotiska. Men genom seminarierna med Olika avtryck har vi fått tips och konkreta råd som verkligen är roliga att använda i vardagen när vi ser att de fungerar, säger Annakarin Snahr, habiliteringsassistent på Stinsen.

Inspirerade och med ny kunskap resonerade personalen tillsammans med brukarna kring hur de ville ha det i bussen och vad som är ok och inte ok att göra för allas trivsel.

-Det handlar om att sätta ramar, att diskutera vad som är viktigt och inte viktigt, säger Annakarin.

Resultatet av samtalen illustrerade de tillsammans genom att rita bussen med en tydlig ram och placera de olika alternativen innanför eller utanför ramen.

– Nu är inte bussresorna längre något bekymmer. Och detta är bara ett exempel, man kan på samma sätt diskutera om mat, känslor eller annat. Projektet Olika avtryck har verkligen satt avtryck hos oss som jobbar här och fått oss att tänka nytt vilket är jätteroligt, säger Annakarin.

I samband med projektet har boken Olika avtryck – konstnärligt kreativt skapande oavsett funktionsförmågor utgivits. Med boken vill projektledarna sprida konceptet vidare och uppmuntra till fler liknande insatser.

Bokomslag

Bibliotekstjänst recenserade boken i december 2015.
Delar ur recensionen.

Lektör Marianne Ericson

”  – Vi får först information om vad funktionsnedsättningen innebär, sedan innehåller boken en hel mängd skapande och kreativa övningar med förberedelser och utvärderingar. Uppgifterna är fantasifulla och roliga.”

” – Jag tycker boken var intressant, med många idéer och kreativa tips, samt viktiga påminnelser om allas lika värde och rätt till valfrihet. Den är lättläst och kan med fördel användas som inspirerande ”uppslagsbok”. ”

Kontakt
Karin Bohlin Hogen, projektledare Olika Avtryck,
tel 070-517 00 85,
karin.bohlin.hogen@regionvarmland.se
Lotta Lundgren, projektledare Olika avtryck,
tel 070-206 13 19,
lotta.lundgren@regionvarmland.se
Annakarin Snahr, habiliteringsassistent Stinsen, Daglig verksamhet, tel. 070-232 8891, snarha@spray.se

Projektet Olika avtryck – vi ”smider medan järnet är varmt”

Nu är rapporteringen av verksamheten för 2015 inlämnad till Arvsfonden. Vi kan konstatera att vi nått måluppfyllelse med råge och det är vi stolta över. Vi har gjort avtryck!

När projektet Olika avtryck startade 2013 var det med en bortre gräns, satt till 31 december 2015.

Efter revision i början av februari 2016,  konstaterades att det fanns kvarvarande medel av bidraget från Arvsfonden. Efter en förfrågan beviljades vi att använda medlen till att ytterligare säkra projektets efterlevnad genom att:

  • sprida projektets resultat och genererade erfarenheter
  • fortsätta med det opinionsbildande arbetet
  • tillvarata ett konkret förslag om ett Idécenter, som uppkom vid avslutningskonferensen:  Tillhöra – Tillföra, 27 november 2015.

Bokomslag

Under perioden, 1 februari – 30 juni 2016 går projektet således in i en ny fas.
Projektledarna kommer att besöka organisationer och berätta om projektet och våra verksamheter, vi kommer att presentera boken:
Olika avtryck – konstnärligt kreativt skapande oavsett funktionsförmågor.
Vi kommer att påbörja arbetet med att undersöka förutsättningarna för att starta ett idécenter, enligt ovan.

Som ett resultat av projektets verksamheter har ett initiativ till en kommunal samverkansgrupp mellan folkbildningen, vuxen-utbildningen och LSS tagits av Särvux i Arvika. Detta initiativ skulle kunna appliceras på fler kommuner, och vi hoppas kunna hjälpa till att sprida information om den modellen till fler regioner och kommuner.

Om du är intresserad av att vi besöker er och berättar om våra erfarenheter och om boken, eller om du har andra tankar och idéer är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Karin Bohlin Hogen                      Lotta Lundgren
070-517 0085                                 070-206 1319