Projektet Olika avtryck avslutat

Maskcollage

Det är med tillfredsställelse och inte så lite stolthet vi blickar tillbaka.
Vi har fått vara med om att skapa och uppleva tre och ett halvt år fyllda av aktiviteter, spännande möten och nya upplevelser. Så många starka minnen av glädje, förväntan och kreativitet!

Vi är stolta över att ha haft en del i skapandet av ett nytt, ettårigt projekt i Arvika, Eda och Årjäng, Flisa – folkbildning skola och LSS i samverkan, med syfte att erbjuda vår målgrupp verksamhet och aktiviteter inom kreativt skapande. Karin Bohlin Hogen kommer att vara knuten till projektet. Information om projektet kommer att kunna fås via Olika avtrycks hemsida.

En annan synergieffekt är den skiss på en fristående 7,5 poängskurs i estetiska uttryck för vår målgrupp, som Musikhögskolan Ingesund vid Karlstad Universitet planerar. Även en fortsättningskurs på 7,5 poäng finns med i planeringen. Alla med allmän behörighet ska kunna ansöka.

Vi vill passa på att rikta ett stort TACK till alla som varit delaktiga i vårt arbete och våra aktiviteter, alla som visat det intresse och engagemang som gjort detta stora projekt så framgångsrikt.

En riktigt skön sommar önskar vi från projektet Olika avtryck!

Lotta Lundgren och Karin Bohlin Hogen

 

Slutrapporten till Arvsfonden finns att läsa via den här länken