Unikt projekt i Värmland

Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är en målgrupp som få satsar på. De har ofta svårt att hitta möjligheter till kreativt skapande och för många blir följden en stor brist på meningsfull sysselsättning.  I Värmland har ett 10 miljoners Arvsfondsprojekt drivits som fokuserar på just den målgruppen. Nu vill man sprida konceptet vidare och låta andra inspireras och ta del av resultatet bland annat genom boken Olika avtryck – konstnärligt kreativt skapande oavsett funktionsförmågor.

Sedan 2013 har projektet Olika avtryck drivits i västra Värmland. Projektets huvudsakliga mål är att öka utbudet och därigenom valfriheten av utbildning och fritidsverksamhet för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning.

– Det är viktigt att vi synliggör en annars osynlig målgrupp i samhället. Att erbjuda dem tillgång till valmöjligheten, annars är det någon annan som väljer åt dem, säger Karin Bohlin Hogen, projektledare, Olika avtryck.

Under projektets gång har personer med intellektuell funktionsnedsättning kunnat delta i workshops, kurser och studiecirklar som handlat om musik, hantverk, scenkonst, färg och form. Men det har även anordnats fortbildningar för olika yrkesgrupper för att sprida kunskap om målgruppen och skapa opinion. Personalen på Stinsen, som är en daglig verksamhet i Årjäng, är några som har gått från ord till handling i sin vardag efter att ha deltagit i flera seminarier och workshops som Olika avtryck arrangerat, bland annat inom bemötande och kommunikation.

– Ett stort bekymmer som vi tampades med var när vi skulle åka med vår buss. Resorna blev ofta kaotiska. Men genom seminarierna med Olika avtryck har vi fått tips och konkreta råd som verkligen är roliga att använda i vardagen när vi ser att de fungerar, säger Annakarin Snahr, habiliteringsassistent på Stinsen.

Inspirerade och med ny kunskap resonerade personalen tillsammans med brukarna kring hur de ville ha det i bussen och vad som är ok och inte ok att göra för allas trivsel.

-Det handlar om att sätta ramar, att diskutera vad som är viktigt och inte viktigt, säger Annakarin.

Resultatet av samtalen illustrerade de tillsammans genom att rita bussen med en tydlig ram och placera de olika alternativen innanför eller utanför ramen.

– Nu är inte bussresorna längre något bekymmer. Och detta är bara ett exempel, man kan på samma sätt diskutera om mat, känslor eller annat. Projektet Olika avtryck har verkligen satt avtryck hos oss som jobbar här och fått oss att tänka nytt vilket är jätteroligt, säger Annakarin.

I samband med projektet har boken Olika avtryck – konstnärligt kreativt skapande oavsett funktionsförmågor utgivits. Med boken vill projektledarna sprida konceptet vidare och uppmuntra till fler liknande insatser.

Bokomslag

Bibliotekstjänst recenserade boken i december 2015.
Delar ur recensionen.

Lektör Marianne Ericson

”  – Vi får först information om vad funktionsnedsättningen innebär, sedan innehåller boken en hel mängd skapande och kreativa övningar med förberedelser och utvärderingar. Uppgifterna är fantasifulla och roliga.”

” – Jag tycker boken var intressant, med många idéer och kreativa tips, samt viktiga påminnelser om allas lika värde och rätt till valfrihet. Den är lättläst och kan med fördel användas som inspirerande ”uppslagsbok”. ”

Kontakt
Karin Bohlin Hogen, projektledare Olika Avtryck,
tel 070-517 00 85,
karin.bohlin.hogen@regionvarmland.se
Lotta Lundgren, projektledare Olika avtryck,
tel 070-206 13 19,
lotta.lundgren@regionvarmland.se
Annakarin Snahr, habiliteringsassistent Stinsen, Daglig verksamhet, tel. 070-232 8891, snarha@spray.se