Projektet Olika avtryck – vi ”smider medan järnet är varmt”

Nu är rapporteringen av verksamheten för 2015 inlämnad till Arvsfonden. Vi kan konstatera att vi nått måluppfyllelse med råge och det är vi stolta över. Vi har gjort avtryck!

När projektet Olika avtryck startade 2013 var det med en bortre gräns, satt till 31 december 2015.

Efter revision i början av februari 2016,  konstaterades att det fanns kvarvarande medel av bidraget från Arvsfonden. Efter en förfrågan beviljades vi att använda medlen till att ytterligare säkra projektets efterlevnad genom att:

  • sprida projektets resultat och genererade erfarenheter
  • fortsätta med det opinionsbildande arbetet
  • tillvarata ett konkret förslag om ett Idécenter, som uppkom vid avslutningskonferensen:  Tillhöra – Tillföra, 27 november 2015.

Bokomslag

Under perioden, 1 februari – 30 juni 2016 går projektet således in i en ny fas.
Projektledarna kommer att besöka organisationer och berätta om projektet och våra verksamheter, vi kommer att presentera boken:
Olika avtryck – konstnärligt kreativt skapande oavsett funktionsförmågor.
Vi kommer att påbörja arbetet med att undersöka förutsättningarna för att starta ett idécenter, enligt ovan.

Som ett resultat av projektets verksamheter har ett initiativ till en kommunal samverkansgrupp mellan folkbildningen, vuxen-utbildningen och LSS tagits av Särvux i Arvika. Detta initiativ skulle kunna appliceras på fler kommuner, och vi hoppas kunna hjälpa till att sprida information om den modellen till fler regioner och kommuner.

Om du är intresserad av att vi besöker er och berättar om våra erfarenheter och om boken, eller om du har andra tankar och idéer är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Karin Bohlin Hogen                      Lotta Lundgren
070-517 0085                                 070-206 1319