RECENSION AV PROJEKTETS BOK: OLIKA AVTRYCK-KONSTNÄRLIGT KREATIVT SKAPANDE OAVSETT FUNKTIONSFÖRMÅGOR

I samband med avslutningen av projektet har boken, Olika avtryck-konstnärligt kreativt skapande oavsett funktionsförmågor utgivits. Intentionen med boken är att dela de erfarenheter som genererats ur projektet och låta andra inspireras och ta del av resultatet.

Bibliotekstjänst recenserade boken i december 2015.

Bokomslag

Delar ur recension publicerat i BTJ-häfte nr 4, 2016.
Lektör Marianne Ericson
”  – Vi får först information om vad funktionsnedsättningen innebär, sedan innehåller boken en hel mängd skapande och kreativa övningar med förberedelser och utvärderingar. Uppgifterna är fantasifulla och roliga.”
” – Jag tycker boken var intressant, med många idéer och kreativa tips, samt viktiga påminnelser om allas lika värde och rätt till valfrihet. Den är lättläst och kan med fördel användas som inspirerande ”uppslagsbok”. ”