Kursen Konstnärligt Skapande blir folkhögskolekurs

KOSK Kursen Konstnärligt skapande, som projektet Olika Avtryck drivit under två läsår på Ingesunds folkhögskola, kommer hösten 2015 att starta i skolans egen regi. Kursen som är ettårig kommer att ingå i Hantverkslinjen. Till läsåret 2015/2016  har sju kursdeltagare antagits. Frågor och funderingar rörande kursen Konstnärligt Skapande kontakta gärna Elisabeth Skoglund, kursledare, 073-808 60 28