Fortsatt förtroende och projektmedel för 2015

På Nobeldagen den 10 december kom beslutet från Arvsfonden att projektet får projektmedel till fortsatt verksamhet under 2015. Projektet har då erhållit projektmedel på sammanlagt ca 10 Mkr.

Projektet har pågått i två år med olika aktiviteter som t ex;

En ettårig kurs i konstnärligt skapande på Ingesunds folkhögskola.

Studiecirklar i kreativt skapande i Arvika och Årjäng.

Workshops i konstnärliga tekniker på Rackstadmuseet

Kompetensutveckling för personal i projektorganisationen samt för andra intressenter har också genomförts, t ex föreläsning med ”Glada Hudiks” Pär Johansson, inspirationsdag med kulturorganisationen Share Music Sweden m m.