Kulturforum – konferens om tillgänglighet, hinder och hälsa

KOSK

Måndag den 3 november hade deltagarna på kursen Konstnärligt Skapande besök av Erik Danielsson från Pigga Produktioner. Erik filmade projektet Olika Avtrycks olika verksamheter.

Filmen kommer att visas vid Region Värmlands arrangemang, Kulturforum, på CCC i Karlstad, den 25 november. Kulturforum är en konferens om tillgänglighet, hinder och hälsa där representanter från bl a projektet Olika Avtryck kommer att medverka.

KOSK1