Personalen på kursen Konstnärligt skapande

Konstnärligt skapande, personal 140903

Från vänster:

Maria Palmqvist, pedagog musik- & rytmik

Malin Ericsson, pedagogisk assistent

Olle Edberg, pedagogisk assistent

Inger Arvidsson, pedagog, scenkonst, ord & bild

Elisabeth Skoglund, pedagog i färg & form och pedagogisk assistent

Dan Wahlström, pedagog hantverk

Lotta Lundgren, kursledare