Undervisning tillsammans med Musikhögskolan Ingesund

Utbildning OA MHI vecka 8 2014_0

Under vecka 8, studerade kursdeltagare och personal på kursen Konstnärligt skapande tillsammans med studerande och personal på Musikhögskolan Ingesunds musiklärarprogram.

Vid första tillfället var det personalen på Konstnärligt skapande och Olika avtrycks projektledning som med hjälp av ord, bild, text och film berättade för de blivande musiklärarna om projektet och kursen Konstnärligt skapande.

Utifrån det besvarades frågor och diskussioner fördes om arbetet i projektet.

Vid det andra tillfället var de studerande på musiklärarprogrammet med på Konstnärligt skapandes musiklektioner (se bild), något som uppskattades av alla delaktiga.

Vi upplevde ett genuint intresse från de blivande musiklärarnas och Musikhögskolan Ingesunds sida och det lovar gott för framtiden!”