Kick-off på Dömle Herrgård

OA Kickoff Dömle

Personal Olika Avtryck

Vi som jobbar i projektet Olika avtryck träffades för en gemensam kickoff.

Projektledarna summerade 2013 och informerade om projektplanerna för 2014.

Viktiga frågeställningar diskuterades i grupper och mycket matnyttigt redovisades som vi tar med oss i det fortsatta arbetet.