Inbjudan till workshop – ”Uppleva – känna – göra”, 18/11 på Rackstadmuseet

tumma i lera

Program:

09.30 Samling med fika

10.00 Halva gruppen ”Känna – göra med lera, workshopledare Anders Fredholm.

Halva gruppen ”Bilden av mig själv” workshopledare Lena Hellström.

12.00 Lunch

13.00 Grupperna byter workshopledare

15.00 Fika

15.30 Utvärdering

16.00 Avslutning

 

Workshop och fika är kostnadsfritt. Lunch finns att köpa på Rackstadmuseet.

Målgruppen är vuxna över 18 år med intellektuell funktionsnedsättning. Vi tar emot en grupp om max 12 personer så anmäl snarast, senast den 4 november vill vi ha anmälan.

 

Välkommen med anmälan till anders@rackstadmuseet.se, tel 070-650 64 71.